Hakkında

Sahibi
Prof. Dr. Bayram TAY
Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği Adına
Dernek Başkanı
Editör
Prof. Dr. Handan DEVECİ
Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Yayın Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Bayram TAY
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Marmara Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Binaya SUBEDI
The Ohio State University, ABD
Doç. Dr. Loredana IVAN
The National University of Political Studies and Public Administration, Romanya
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Dr. Michele BERTANI
Verona University, İtalya
Dr. Mahmoud HAWAMDEH
Al-Quds Open University, Filistin
Dr. Mustafa İÇEN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Sekretarya ve Dizgi
Arş. Gör. Murat BAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Yayın Danışma Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Ahmet NALÇACI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram TAY
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan DİNÇ
Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Halil TOKCAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Handan DEVECİ
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza AKENGİN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir KARATEKİN
Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet AÇIKALIN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Nazlı GÖKÇE
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zihni MEREY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Arşiv

Makale Gönder