CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM ŞÛRALARINDA COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

ÖMER FARUK SÖNMEZ,  BÜLENT OMCA, 

1. Çelikkaya, T. (2002).  İlköğretim 1.kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

2. Gül, O. K. (2018). Maarif Kongresi, Heyet-i İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi üzerine bir değerlendirme. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 509-523.

3. MEB (1939). İsmet İnönü’nün maarife ait direktifleri. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.

4. MEB (1939). Maarif Şûra’sı için İstanbul üniversitesince hazırlanan raporlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

5. MEB (1939). Mesleki terbiyenin inkişafına dair rapor. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

6. MEB (1946). Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve milli eğitim bakanlarının milli eğitimle ilgili söylev ve demeçleri. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi

7. MEB (1947). Milli eğitim bakanlığı beden terbiyesi genel müdürlüğü, birinci beden eğitimi ve spor şûra'sı,18-24 Şubat 1946.çalışma programı- raporlar konuşmalar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

8. MEB (1948). Köy enstitüleri öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı

9. MEB (1948). İlkokul programı. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

10. MEB (1948). Köy ilkokul program projesi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Yayınevi.

11. MEB (1949). Demokratik eğitim hakkında rapor. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi.

12. MEB (1949).  Eğitim komisyonu raporu. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

13. MEB (1949). Eğitim vakıfları komitesi raporu. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi

14. MEB (1949). Lise ders konuları dört yıllık teşkilata göre tespiti komisyonu raporu.  Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

15. MEB (1949). Ortaokul programı projesini inceleme komisyonu raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

16. MEB (1949). Türkiye Cumhuriyeti milli eğitimi 1943-44/1948-49. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

17. MEB (1952). Milli eğitim bakanlığı, Anaokulları programı ve yönetmeliği ile Anaokullarına öğretmen yetiştirme kursu geçici programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

18. MEB (1952). Milli eğitim bakanlığı, 5387 sayılı kanun hükümlerine göre korunmaya muhtaç çocuklar için kurulacak istasyonlarla genel ve özel yetiştirme yurtları hakkında açıklamalar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

19. MEB (1952). Milli eğitim bakanlığı, 5387 sayılı kanunun tatbikatı ile ilgili yönetmelik tasarısı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

20. MEB (1952). Milli eğitim bakanlığı, danışma kurulları ( 1951-1952 yıllığı). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

21. MEB (1956). Halk eğitimi semineri notları. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

22. MEB (1956). Maarif vekâletinin bazı halk eğitimi çalışmaları. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

23. MEB (1956). Milli eğitim bakanlığı: akşam tekniker okulu elektrik teknikerliği, müfredat programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

24. MEB (1956). Türkiye öğretmen dernekleri milli federasyonu ıx. temsilciler kuruluna sunulan ilkokul müfredat programı üzerinde çalışma raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

25. MEB (1957). Mesleki ve teknik öğretim okulları müdürleri için tertiplenen seminerle ilgili özet rapor.  Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

26. MEB (1958). Ortaokul programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

27. MEB (1960). Türkiye Cumhuriyeti maarif vekâleti lise müfredat programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

28. MEB (1961). Erkek teknik öğretim komitesi raporu. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

29. MEB (1961). Güzel sanatlar komitesi raporu. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

30. MEB (1961). Halk eğitimi komitesi raporu Ankara: Milli Eğitim Yayınevi

31. MEB (1975). Eğitim teknolojisi ve deneme yüksek öğretmen projesi. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

32. MEB (1961). İlköğretim ve eğitim kanunu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

33. MEB (1961). İlköğretim komitesi raporu ve on yıllık plan. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

34. MEB (1961). Kız teknik öğretim komitesi raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

35. MEB (1961). Kütüphaneler komitesi raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

36. MEB (1961). Milli eğitim bakanlığı, planlama kurulu dış münasebetler komitesinin raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

37. MEB (1961). Öğretmen yetiştirme komisyonu raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

38. MEB (1961). Özel okullar komitesi raporu.  Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

39. MEB (1962). Eğitim milli komisyon raporu ve ortaöğretimimiz. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

40. MEB (1962). Kültür işleri ve güzel sanatlar komisyonu raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

41. MEB (1962). Lise ve sanat enstitüsü mezunları için İstanbul teknik okulu. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

42. MEB (1962). Yedinci milli eğitim Şûra’sı münasebetiyle tekniker okulları. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

43. MEB (1967). Milli eğitim bakanlığı, okul programlan reformu ve eğitimin geliştirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

44. MEB (1969). İlkokul programı. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

45. MEB (1971). Sekizinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

46. MEB (1974). Milli eğitim bakanlığı, Milli Eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde programlar ve öğrenci akışını düzenleyen kurallar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

47. MEB (1974). Milli Eğitim Bakanlığı. Temel eğitim ve ortaöğretimde ahlak dersleri programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı...

48. MEB (1977). Okulöncesi eğitim, UNESCO Türkiye milli komisyonu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

49. MEB (1991). Altıncı maarif Şûra’sı-çalışma esasları -komisyon raporları-konuşmalar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

50. MEB (1991). Beşinci maarif Şûra’sı, çalışma programı konuşmalar, lahikalar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı

51. MEB (1991). Birinci maarif Şûra’sı, çalışma programı konuşmalar, lahikalar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

52. MEB (1991). Dokuzuncu milli eğitim Şûra’sı, öneriler-raporlar-kararlar uygulamaya konulan esaslar. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

53. MEB (1991). Dördüncü milli eğitim Şûra’sı, çalışma programı-komisyon raporları konuşmalar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

54. MEB (1991). İkinci maarif Şûra’sı, çalışma programları- raporlar-konuşmalar.  İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

55. MEB (1991). Sekizinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

56. MEB (1991). On birinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

57. MEB (1991). On ikinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

58. MEB (1991). Onuncu milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

59. MEB (1991). On üçüncü milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

60. MEB (1991). Üçüncü milli eğitim Şûra’sı, 2-10 Aralık 1946, çalışma programı, komisyon raporları, konuşmalar. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

61. MEB (1991). Yedinci milli eğitim şûra'sı,5-15 Şubat 1962, çalışma esasları, konular ve kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

62. MEB (1994). On dördüncü milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

63. MEB (1996). On beşinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

64. MEB (1998). Sosyal bilgiler dersi 4,5,6 ve 7.sınıflar öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

65. MEB (1999). On altıncı milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

66. MEB (2007). On yedinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

67. MEB (2011). On sekizinci milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

68. MEB (2014). On dokuzuncu milli eğitim Şûra’sı, esaslar, raporlar, kararlar. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.

69. Önal, İ. (2010). Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi, Bilgi Dünyası,1.

70. Öz. A. (2014). Heyet-i ilmiye toplantıları ve millî eğitim şûralarında din eğitimi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(29).

71. Özey, R. (2002). Türkiye üniversitelerinde coğrafya öğretimi. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.

72. Özçağlar, A.  (2000). Coğrafyaya giriş. Ankara: Hilmi Usta Matbaacılık.

73. Yazıcı, H. ve Koca, M. K. (2011). Genel coğrafya. Ankara. Pegem Akademi.

74. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin YayınlarıTam Metin (PDF) Özet


Arşiv

Makale Gönder