HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2019
  • Cilt: 1
  • No: 1

GENÇLİĞE HİTABENİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AHMET NALÇACI,  BAYRAM TAY,  SEDA ESKİKANBUR, 

Geçmişle günümüz arasında bağ kurmaya katkı sağlayan farklı kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar arasında her zaman güncelliğini koruyan Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’si oldukça önemlidir. Bu eser, yetişen ve yetişecek her Türk gencinin rehberi olmuş ve olmaya devam edecektir. Edebi ve tarihi açıdan çok önemli olan Gençliğe Hitabe geçmiş ve geleceğe yönelik oldukça kapsamlı bilgiler içermektedir. Bu bağlamda Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinde yer alan değerlerin belirlenmesi önemlidir. Çünkü değerlerin bireylerin davranışlarına yön veren bir etkisi vardır. Bu kapsamda araştırmada Gençliğe Hitabe’de yer alan değerlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi sosyal bilgiler eğitimi değerleri çerçevesinde ele alınmış ve anlamaya çalışılmıştır. Çalışmada doküman çözümleme tekniğinden yararlanılarak Gençliğe Hitabe bir doküman olarak değerlendirilmiş ve araştırmada kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde MAXQDA 12 programından yararlanılmıştır. Doküman incelemesine göre Gençliğe Hitabe’de başta sorumluluk olmak üzere bağımsızlık, vatanseverlik ve doğruluk gibi değerlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu özelliklerden hareketle Gençliğe Hitabe’nin özellikle sorumluluk değerinin kazandırılmasında kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelime: değerler,  değerler eğitimi,  Gençliğe Hitabe

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder