HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 2
  • No: 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE 7E MODELİ DESTEKLİ ETKİLEŞİMLİ KİTAP ÖRNEĞİ

CANSU ÇETİNKAYA AYDOĞDU, 

Özet

Günümüzde çocuklar bir teknoloji dünyası içinde doğup büyümektedir. Teknolojinin insan yaşamında son derece etkin olduğu bir dönemdeöğretim sürecinde teknolojiyi kullanmamak çağın gerekliliklerini yerine getirmesine engel olmaktır. Şu an ülkemizde çoğu okulda eğitim teknolojilerinden faydalanılmaktadır.  Bunu kara tahtaların yerini alan akıllı tahtalarda görmek mümkündür. Akıllı tahtaların kullanılmasından önce eğitim, ağırlıklı olarak öğretmenden öğrenciye tek yönlü olarak gerçekleşmekteydi. Akıllı tahtalar sınıf içerisinde var olan bu geleneksel düzeni değiştirmede bir araç olmuşlardır. Etkileşimli kitaplar akıllı tahtaların öğretim sürecinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan ders araçlarıdır denilebilir. Etkileşimli kitaplar (e-kitap) sayesinde öğretmen, öğrenciler ve tahta sürekli olarak birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Sosyal bilgiler gibi soyut içeriğe sahip bir derste e-kitap aracılığıyla kullanılan güncel fotoğraf ve videolarla öğrencilerin görsel,  işitsel zekalarına da hitap etme şansı bulunulacaktır. Çalışmada sunulan e-kitap örnekleri 7E modeli ile desteklenmiştir.7E modelinde öğretmen öğrenciler için bilgiye ulaşmalarını sağlayan bir rehberdir.7E modeli, ilgili konuyla öğrencilerin sınıf içerisinde yaşantılar elde etmelerini sağlar. Böylelikle 7E modeli öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını keşfeden, bilgiyi yorumlayan ve sorgulayan bireyler olmalarını sağlar. Sosyal bilgiler eğitiminde bu alanda yapılmış bir araştırma ise bulunmamaktadır. Sosyal bilgiler eğitiminde 7E modeli ile desteklenen etkileşimli kitapların kullanımın artırılması bu alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime: Sosyal bilgiler,  7E modeli,  etkileşimli kitap

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder