TISSE Journal

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi (TISSE Journal) eğitim bilimleri alanında çevrim içi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi (TISSE Journal), Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlamaktadır. Yılda bir (1) kez (Aralık ayında) yayımlanan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Dergisi’nde (TISSE Journal) her sayıda bir yazarın en çok bir (1) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Tarandığı İndeksler

İçerik güncellenmektedir.


Arşiv

Makale Gönder